لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

انحلال شرکت تعاونی در کرج


ما دراین مقاله می خواهیم به مطالبی در خصوص انحلال شرکت تعاونی در کرج بپردازیم تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مقاماتی که حق انحلال تعاونی را در کرج  دارند به صورت ذیل می باشد که هرکدام می توانند تعاونی را منحل نمایند:

 1. مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه تعاونی یا شرکت.
 2. وزارت تعاون.
 3. دادگاه.

انحلال شرکت تعاونی در کرج

منحل شدن اتحادیه تعاونی یا شرکت به شکل­ های ذیل می باشد:

 1. تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده.
 2. کاهش یافتن میزان یا تعداد اعضا از نصاب مقر.
 3. اتمام زمان مشخص شده در اساسنامه متوقف شدن فعالیت بیشتر از یک سال، بدون دلیل موجه.
 4. رعایت نکردن قوانین و مقررات در نظر گرفته شده.
 5. ورشکستگی.

گرفتن مجوز انحلال تعاونی در کرج

در مواردی که اتحادیه تعاونی یا شرکت با تصمیم­ گیری مجمع عمومی فوق العاده منحل می­شود، براساس ماده ۱۶ آیین ­نامه اجرایی قانون قسمت تعاونی و تبصره آن، تعاونی بعد از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال، باید رضایت کتبی دستگاه ­های دولتی یا عمومی، شهرداری­ ها و بانک هایی که از آنها امتیازها یا اعتباراتی دریافت کرده است و یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال، اعم از غیر منقول و منقول، به آنها تعهداتی داده است، اخذ نماید و آن را به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده، برای دریافت مجوز انحلال به وزارت تعاون ارائه نماید.

هنگامی که تعاونی اعتبارات، امتیازات و امکاناتی از دستگاه­هایی که به آنها اشاره شد دریافت نکرده باشد می تواند برای انحلال اقدام نماید. از این متن آیین نامه اجرایی این گونه استنباط می­شود که موظف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون، در صورتی است که آن شرکت از دستگاه­ های فوق الذکر، اعتبارات یا امتیازاتی کسب کرده یا تعهداتی، در قبال گرفتن اموال به آنها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به داشتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نمی باشد و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت تعاونی

 1. کلیه مدارک ثبتی شرکت.
 2. مدارک شناسایی شرکا.
 3. اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 4. مجوز انحلال در صورت اخذ اعتبار از دستگاه های دولتی یا عمومی.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاوني

بسمه تعالی
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی                                    طبق دعوتنامه مورخ
در ساعت                    روز                                  مورخ            /    /          با حضور              نفر از                نفر اعضاء در محل                                                                         تشکیل گردید.
پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله رئیس هیأت مدیره آقای                                            نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و ناظرین جلسه اتخاذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای                                                   به عنوان رئیس و آقای                                     به عنوان منشی و آقایان1-                                  2-                                                                                   سمت ناظرین مجمع انتخاب شدند.آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه قرائت گردید و سپس مجمع وارد شور شده و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1-در رابطه با انحلال شرکت تعاونی رای گیری کتبی و مخفی به عمل آمد که در نتیجه با رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء  حاضر در جلسه شرکت منحل گردید
جلسه در ساعت                   پایان یافت.
رئیس مجمع                                                                                                            منشی مجمع
ناظر 1                                                                                                                             ناظر 2
اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ                      شرکت تعاونی   
نام و نام خانوادگی
امضاء

صورتجلسه مجمع عمومی عادي شرکت تعاوني

بسمه تعالی
جلسه مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی                                    طبق دعوتنامه مورخ
در ساعت                    روز                                  مورخ            /    /          با حضور              نفر از                نفر اعضاء در محل                                                                         تشکیل گردید.
پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله رئیس هیأت مدیره آقای                                            نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و ناظرین جلسه اتخاذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای                                                   به عنوان رئیس و آقای                                     به عنوان منشی و آقایان1-                                  2-                                                                                   سمت ناظرین مجمع انتخاب شدند.آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه قرائت گردید و سپس مجمع وارد شور شده و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1-در رابطه با انتخاب اعضاء هیات تصفیه وناظر بر امر تصفیه رای گیری به عمل آمد که در نتیجه آقای/خانم                              وآقای/خانم                          وآقای/خانم                               به عنوان هیات تصفیه برای مدت دو سال و آقای/خانم                                               به سمت ناظر بر امرتصفیه انتخاب گردیدند.
جلسه در ساعت                   پایان یافت.
رئیس مجمع                                                                                                            منشی مجمع
ناظر 1                                                                                                                               ناظر 2
اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادي مورخ                      شرکت تعاونی   
نام و نام خانوادگی :
امضاء

اولین صورتجلسه  هیأت تصفیه شرکت تعاونی

بسمه تعالی
جلسه هیأت تصفیه شرکت تعاونی                                               در ساعت            روز                         مورخ
با حضور اعضای اصلی هیأت تصفیه بشرح ذیل:

                                            2-                                         3-

در محل                                                                                                   تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
1-آقای/خانم............................. به سمت رئیس و آقای/خانم................................ به سمت نائب رئیس و آقای/خانم................................به سمت منشی هیأت تصفیه انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه ، قبولی خود را اعلام می دارند.
2-کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق  بهادار پس از  تصویب  هیأت تصفیه با  امضای آقای/خانم ...............................رئیس و آقای/خانم  ...................................... نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای/خانم .................................  امضاء آقای/خانم.................................. (منشی)  باتفاق رئیس توأم با مهر شرکت اعتبار دارد.اسناد عادی و اوراق اداری با امضای رئیس و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای/خانم ..........................................  و مهر شرکت معتبر است.
3- هیأت تصفیه به آقای/خانم                                                             با حق توکیل به غیر وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیأت تصفیه امضاء نماید.
آدرس محل تصفیه
نام و نام خانوادگی :
محل امضاء

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تغییر نام شرکت در کرج

شرکتهای تجاری این قابلیت را دارند که بعد ثبت آنها در کرج به اتمام رسید می توانند تغییراتی در موارد اساسنامه ایجاد نمایند . تغییر نام شرکت از موارد بارز در شرکتها می باشد که موسسین در کرج می توانند انجام دهند و اعمال تغییرات آن را در اداره ثبت شرکتها نمایند .

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج

در صورتی که شرکت در کرج در طول حیات خود نیازمند این باشد که تغییراتی را انجام دهد در هر زمانی می توان به منظور آن تغییر مبادرت کرد. بدین منظور می توان صورتجلسه ای تغییرات شرکت در کرج را به صورت اینترنتی ثبت نمود که در این مقاله مطالعه می نمایید .

تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرج

مقوله تعیین موضوع شرکت یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مبحث ها در تاسیس و راه اندازی شرکت است در این مقاله به توضیحات بیشتری در مورد تغییر موضوع شرکت مطالعه نمایید .

انحلال شرکت تعاونی در کرج

در مواردی که اتحادیه تعاونی یا شرکت با تصمیم­ گیری مجمع عمومی فوق العاده منحل می­شود باید صورتجلسه آن در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد در این مقاله از روش ها انحلال تعاونی اطلاعاتی قید شده است لطفا مطالعه نمایید

انواع تغییرات شرکت در کرج

پس از تاسیس و راه اندازی شرکت در کرج این امکان وجود دارد که موسسین (سهامداران) تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند در شرکت تجاری در ایجاد تغییرات شرکت مواردی مختلفی را می توان تغییر داد که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

وظایف مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی می باشد که به منظور مدت نامحدودی و جهت بهتر شدن اوضاع اقتصادی شرکا و مهیا نمودن نیاز های آن ها تشکیل می گردد

انحلال شرکت تضامنی در کرج

انحلال شرکت تضامنی در کرج به دلایلی می باشد یعنی ممکن است که شرکت تضامنی در کرج ثبت شده است مطابق دلایلی که رخ می دهد منحل شود

نحوه تغییر نام شرکت در کرج

جهت تغییر دادن نام شرکت در کرج الزامی است که مراحلی را به صورت قانونی در اداره ثبت شرکت ها به انجام برسانید که منوط به رعایت قوانین و ضوابط قانون تجارت می باشد

مراحل تغییر آدرس شرکت در کرج

رایج ترین تغییراتی که انجام میشود تغییر آدرس شرکت در کرج می باشد . زمانی که ثبت شرکت در کرج به پایان رسیده باشد می توانید اعمال تغییرات را انجام دهید .

نحوه تنظیم صورتجلسه

در واقع یکی از وظایف مدیران برای برگزاری جلسات مختلف تدوین و نوشتن صحیح صورتجلسه و دستورجلسه می باشد . نحوه نوشتن صورتجلسه اداری باید دارای قواعد و اصول خاصی باشد که در این مقاله قواعد و اصول آنرا مطالعه نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟