لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در کرج


افراد به منظور کسب سود مالی و تفکیک مسئولیت ها اقدام به ثبت شرکت می کنند و تعیین مسئولیت اعضای شرکت متناسب با تعهداتی که هر یک تقبل کرده اند و توافقات صورت گرفته بین اعضاء انجام می شود. ثبت شرکت به کسب و کار اشخاص وجهه قانونی می بخشد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت با مسئولیت محدود را می توان بدین صورت تعریف کرد که این قبیل شرکت ها با حضور لااقل 2 نفر با هدف اجرای امور تجاری تاسیس می شود . تقسیم سرمایه به سهام در این دست شرکت ها صورت نمی گیرد و در واقع سرمایه شرکا به صورت سهم الشرکه است.

چنانچه شرکت متحمل بدهی شود مسئولیت شرکا به اندازه سرمایه ای است که وارد شرکت کرده اند. به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، احراز این شرایط ضروری است : حداقل 2 نفر عضو موسس آن به سن قانونی (18 سال تمام) رسیده باشند. و لازم است این دو عضو ، حتی به میزان 1%سهامدار شرکت باشند . حداقل مقدار سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود، 100.000تومان است. باید آدرس و کد پستی حقیقی ارائه شود (امکان دارد آدرس مندرج همان آدرس محل سگونت باشد).

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

  1. تقاضانامه ثبت شرکت (به شکل فرم چاپي) در 2 برگ.
  2. شرکتنامه رسمي ( فرم چاپي) در 2 برگ.
  3. اساسنامه شرکت در 2 جلد.
  4. صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره در 2 نسخه.
  5. کپی شناسنامه همه شرکا و مديران(در صورت انتخاب مدير خارج از سهامداران)
  6. کسب مجوز و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نياز)

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در کرج

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود متشکل از 27 ماده و سه تبصره است و به منظور ثبت شرکت لازم است در اساسنامه نام شرکت ، موضوع شرکت ، آدرس شرکت ، شرکا و سرمایه شرکت ، سهام شرکا و سمتشان و حق امضا داران مشخص شود. درصورتی که موارد خاصی برای هیات مدیره شرکت تدارک دیده شده، باید این موارد نیز در اساسنامه قید شود.

نمونه ی اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

شماره ثبت : .............................. تاريخ ثبت: .................................

ماده 1 . نام و نوع شركت : شركت ................................................... با مسئوليت محدود.

ماده 2 . موضوع فعاليت شركت عبارت است از :

................................................................................................................................

ماده 3 . مركز اصلي شركت : ..............................................................  به کدپستی: ......................

تبصره 1 : هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تأسيس نمايد.

ماده 4 . سرمايه شركت مبلغ .............  ريال كه مشتمل بر ................... ريال سرمايه نقدي و صفر ريال سرمايه غيرنقدي مي باشد.

ماده 5 . مدت شركت : از تاريخ ثبت شرکت به مدت نامحدود.

ماده 6 . تابعيت شركت : تابعيت شركت ایرانی است.

ماده 7 . دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار به عمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

 تبصره 2 . در صورتي كه همه ی شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 8 . وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده :

 الف : شنیدن گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.

 ب : تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.

 ج : تعيين راه و روش آينده شركت و تصويب آن.

 د : انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 9 . وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

 الف : تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.

 ب : تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.

 ج : افزايش يا تقليل سرمايه شركت.

 د : تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.

ماده 10 . تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11 . هيئت مديره شركت مركب از ............. نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.

ماده 12 . هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد. ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.

ماده 13 . جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 14 . دارندگان حق امضاء کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي و اوراق عادی و اداری با امضاء ........................................ منفرداً/ متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.

ماده 15 . اختيارات نماينده قانوني شركت :

 مدير عامل نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در همه ی کارها مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل، انجام مراخل قانوني، حفظ و تنظيم لیست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام و هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي،اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب،واگذاري و قبول نمايندگي،انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره امول منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و هم چنين معاملات بنام و حساب شركت ،مشاركت با ساير شركت ها و شخصيت ها حقيقي و حقوقي بدهی با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور پشت نويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزينه ها،مرافعات،چه شركت مدعي باشد و چه عليه،در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور ،انتخاب وكيل و وكيل در توكيل،دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.

ماده 16 . سال مالي شركت : از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 17 . مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 18 . هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

ماده 19 . هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 20 . تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري،حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

ماده 21 . فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده 22 . شركت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 23 . در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24 . اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده 25 . در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26 . اين اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظيم و در جلسه مورخ  ........................ به تصويب مجمع عمومي موسسين/فوق العاده رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت مواجه شدن با هز سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان وکیل ثبت تغییرات شرکت در ارتباط باشید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اساسنامه چیست؟

اساسنامه شرکت از جمله مواردی می باشد که در هنگام شروع یک فعالیت اقتصادی و ثبت شرکت با آن مواجه خواهید شد.در این مقاله به اساسنامه شرکت پرداخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید.

تفاوت اساسنامه و شرکت نامه چیست ؟

در واقع اساسنامه سندی می باشد که به شرکت اعتبار می بخشد ولی شرکت‌نامه مختص شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد در این مقاله به تفاوت اساسنامه و شرکتنامه می پردازیم لطفا مطالعه نمایید.

سهام چیست؟

قسمتی از سرمایه شرکت که به سهامدار تعلق دارد سهم گفنه می شود.هم چنین سهم تعیین کننده میزان مشارکت،همکاری و ضمانت ها و منفعت های مالک سهام در شرکت سهامی می باشد

اساسنامه موسسات غیر تجاری

مطابق ماده 584 قانون تجارت منظور از تشکیلات غیر تجاری ، همان موسساتی است که به منظور اهداف غیر تجاری می باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود مطالعه نمایید.

اساسنامه شرکت

یکی از مهمترین بخش های شرکت را اساسنامه تشکیل می دهد. داشتن اساسنامه برای تمامی شرکت های سهامی اعم از خاص یا عام الزامی می باشد

وظایف مجمع عمومی عادی چیست؟

در این مقاله به وظایف مجمع عمومی عادی پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

ثبت آنلاین شرکت در کرج

با عنایت به الکترونیکی شدن روال تقاضای ثبت شرکت در کرج در مرجع ثبت شرکت ها می توان از شیوه مراجعه به پورتال اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir و کامل نمودن فرم مربوطه به منظور به ثبت رسانیدن شرکت اقدام نمود.

انتخاب نام شرکت در کرج

زمانی که یک شرکت شرایط تاسیس را دارد در ابتدا باید یک نام یا نشان را برای خود انتخاب نماید در این مقاله می توانید د رمورد انتخاب نام شرکت در کرج اطلاعات لازم را کسب نمایید

انواع موسسات غیر تجاری در کرج

موسسات غیر تجاری در کرج همان طور که از نام آنها مشخص می باشد موسساتی هستند که فعالیت های آنها تجاری در کرج نمی باشد در قانون تجارن انواع مختلفی برای موسسات غیر تجاری معرفی نموده است که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود .

هزینه ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج و قانونی نمودن شرکت ملزم به واریز کردن هزینه هایی می باشد که شرکت به صورت قانونی ثبت شود.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟