لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج


شرکت سهامی خاص شرکتی است که موسسین می بایست کلیه ی سرمایه آن را تأمین نمایند و تأسیس آن دارای تشریفات زیادی نمی باشد. تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص دست کم 3 نفر می باشد و کمترین سرمایه هنگام تأسیس 1.000.000 ریال است. سهام این شرکتها قابل نقل و انتقال می باشد ولی در بورس قابل داد و ستد نمی باشد.

در این نوع از شرکت سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شو و صاحبان سهام به نسبت مبلغ اسمی سهام خود دارای مسئولیت هستند در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد. در این نوع شرکت سهامی نیازی  به صدور و اعلامیه پذیره نویسی نیز نمی باشد. شرکتهای سهامی حتی اگر موضوع فعالیت آنها تجاری نباشد شرکت تجارتی به حساب می آید.

 بعد از اتمام اقدامات اصولی ثبت شرکت سهامی خاص در کرج می توان بر اساس متون اصلی اساسنامه، تغییراتی را اعمال نمایید که باید این تغییرات در مرجع اصلی اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.  

تغییرات در شرکت سهامی خاص در کرج

این نوع از شرکت نیز مانند دیگر شرکتها ممکن است نیاز به اعمال تغییرات داشته باشد که به شرح ذیل می باشد:

 • تغییر نام شرکت.
 • تغییر موضوع شرکت.
 • تغییر محل شرکت.
 • نقل و انتقال سهام(چنانچه مطابق با اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد)
 • نقل و انتقال سهام(چنانچه مطابق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

تغییر نام شرکت سهامی خاص در کرج

مراحل و مدارک مورد نیاز

 1. مجمع عمومی فوق العاده برگزار شود و صورتجلسه تنظیم شود و هیات رئیسه آن را امضا کرده باشند.
 2. تشریفات دعوت مطابق قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت رعایت شود.
 3. پس از اینکه صورتجلسه تنظیم شد اصل صورتجلسه به همراه مدارک ذیل ارائه شود:
 • فهرست سهامدارانی که درجلسه حضور داشته و صورتجلسه را امضا کرده باشند.
 • اصل روزنامه که آگهی دعوت در آن درج شده به اداره ثبت شرکت ها تحویل شود.

پیش از ارائه ی صورتجلسه ی تغییر نام،درخواست کننده باید هزینه حق الثبت را تادیه نماید  و برای تایید نام و ثبت آن به واحد تعیین نام مراجعه کند.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص در کرج

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود وصورتجلسه تنظیم گردد و هیات رئیسه آن را امضا کرده باشند.
 2. تشریفات دعوت مطابق با قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت رعایت شود.
 3. چنانچه کارشناس اعلام کند به مجوز نیاز است بایر برای دریافت مجوز اقدام شود.
 4. اصل صورتجلسه امضا شود و به واحد تغییرات اداره ارائه شود.
 • فهرستی از سهامداران که در جلسه حضور دارند و آن را امضا کرده باشند.
 • اصل روزنامه شامل آگهی دعوت و مجوزی که دریافت شده به اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

تغییر محل شرکت سهامی خاص در کرج

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه تنظیم شود و هیات مدیره آن را امضا نمایند.
 2. تشریفات دعوت مطابق قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت به جا آورده شود.

تذکر1: چنانچه هیات مدیره این اختیار را داشته باشد که نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نماید هیات مدیره باید صورتجلسه را تنظیم نماید.

تذکر 2: جنانچه شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر منتقل شود باید پرونده ی شرکت نیز به شهرستان مربوطه ارسال شود.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص در کرج

چنانچه مطابق با اساسنامه باشد بر عهده ی هیئت مدیره باشد. مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. تشکیل جلسه هیات مدیره.
 2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
 3. فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید.
 4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
 5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام.

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر : چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد، رعایت مفاد اساسنامه در خصوص، حد نصاب ضروری است.

نقل و انتقال سهام.

( اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد )

مراحل و مدارک مورد نیاز :

 1. جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده برگزار شود و صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام برسد.
 2. کپی مدارک شناسایی سهامدار یا سهامداران جدید.
 3. از سازمان مالیلتی کشور مفاصا حساب نقل و انتقال دریافت شود.
 4. لیستی از صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال تهیه شود.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج

 • مجمع عمومی یا عادی برگزار شود.
 • صورتجلسه تنظیم شود و به امضای سهامداران یا اعضا هیئت مدیره شرکت برسد.
 • مطابق قانون تجارت  تشریفات قانونی انجام شود.
 • اصل صورتجلسه و فهرست سهامدارانی که در جلسه حضور دارند و آن را امضا کرده باشند به اداره ثبت شرکت ارائه شود.
 • تادیه هزینه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت و  ارائه فیش به اداره ثبت شرکت ها.
 • اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج

در شرکت با مسئولیت محدود در کرج تغییرات با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورت خواهد گرفت که با توجه به تفویض اختیار از اساسنامه شرکت مبادرت به این امر می نمایند

نقل و انتقال سهام شرکت در کرج

جهت واگذاری و انتقال سهام شرکا باید یک صورتجلسه تنظیم نمایند و آن را امضا نمایند

قوانین مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

شرکت‎ها‎یی که سرمایه آنها ۱۰۰% در اختیار دولت یا شهرداری‎ می باشد. باید در طول ۴ ماه که از سال مالی گذشت به دایره ی مالیاتی مربوط به شرکت رفته، و ترازنامه و حساب بهره و ضرر را تسلیم نمایند و مالیات وضع شده را پرداخت کنند.

تغییر آدرس شرکت در کرج

تغییر آدرس شرکت در کرج با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

ثبت شرکت تضامنی در کرج

در جهت امور فعالیت های تجاری که در بین افراد دو و یا چند نفر که مسئولیت تضامنی را بر عهده دارند تشکیل می شود

ثبت شرکت تعاونی در کرج

شرکت های تعاونی مشارکت های که از اجتماع افرادی در کرج در صنوف مختلف کنار هم می باشد که اهداف مشترکی را دنبال می کنند و به هم کمک می کنند

صفحات اصلی

homehomehomehomehomehomehomehomehomehome

ورود و خروج شریک شرکت در کرج

در ورود و خروج شرکا دو حالت صورت می گیرد. اول اینکه شخص جدیدی بجای شخص قبلی جایگزین می شود دوم اینکه بنا به دلایلی شخص جدیدی به شرکت اضافه می شود

انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص

وظیفه رسیدگی به حساب های شرکت بر عهده بازرسان شرکت می باشد. علاوه براین نیز بازرسان عهد ه دار بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام می باشند.

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

شرکت سهامی عام که در کرج بیشترین سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند و الزامی است از این سرمایه 35 درصد در بانک بنام حساب شرکت سپرده گذاری شود

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟