لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

تأسیس شرکت قبل از ثبت آن


وقتی که یک شرکت حقوقی ثبت شود میتواند فعالیت شرکت سهامی داشته باشد. زمانی میتوان به این امر دست پیدا کرد که قوانین جاری در مجمع عمومی موسس برقرار شود و اختیاراتی که به او داده شده را انجام دهد.

تأسیس شرکت قبل از ثبت آن 

در این مقاله به نحوه شکل گیری مجمع عمومی موَسس واختیارات  آن،پرداخته می شود.

الف) تشکیل مجمع عمومی موَسس

شرکت سهامی متشکل از سه نوع مجمع عمومی می باشد:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.با گرد هم آمدن مالکان سهام مجمع عمومی موسس بوجود می آید.مطابق با تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «تمامیِ تاسیس کنندگان و پذیره نویسان میتوانند در مجمع عمومی موسس حاضر باشند... ».وقت و چگونگی و نحوه ی دعوت از مجمع،ادغام مجمع و شیوه ی اتخاذِ تصمیمِ افراد عضو در مجمع شرح داده خواهد شد.

1) وقت و نحوه ی دعوت از مجمع : تاسیس کنندگان ،بعد از اینکه کارهای اولیه درج شده در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،را انجام دادند به دعوت از مجمع عمومی موَسس می پردازند.مطابق با ماده ی مورد نظر: بعد از اینکه فرصت تعیین شده جهت پذیره نویسی طی شد و یا چنانچه زمان آن مجدداً تمدید گردید تاسیس کنندگان تا یک ماه پس از به پایان رسیدن مدتی که تمدید گردیده ،فرصت دارند به تعهدات پذیره نویسان را پیگیری کنند و بعد از ثابت شدن اینکه سرمایه ای که برای شرکت مورد تعهد است و قید شده درست می باشد و دست کم ۳۵ درصد آن پرداخت شده است،سهام هرکدام از افرادی که  تعهد دارند مشخص و بیان خواهد شد و پس از آن از مجمع عمومی موَسس دعوت می شود». نتیجتاً، بعد ازاینکه کارهای اولیه ای که تاسیس کنندگان انجام دادند از مجمع عمومی موسس دعوت خواهد شد.

تاسیس کنندگان می بایست در نظر داشته باشند کل سرمایه ی شرکت ضمانت شده باشد و هزینه های مربوطه نیز.باید گزارشی از کارهای انجام شده تهیه شود و پنج روز پیش از برگزاری مجمع عمومی موَسس در جای مشخص شده  جهت ارجاع پذیره نویسان سهام مهیا باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347). بوسیله ی روزنانه های کثیرالانتشار باید از مجمع دعوت به عمل آید.اسم این روزنامه در اطلاعیه پذیرا نویسی آمده است.(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347). در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 قانونگذار مشخص کرده چه چیزهایی برای دعوت کردن از مالکان سهام در آگهی دعوت جهت برگزاری مجمع عمومی موسس لازم است. مطابق با ماده ای که ذکر شد شامل این موارد می باشد: زمان و مکان برگزاری مجمع با مشخص شدن ساعت و آدرس دقیق و دستور جلسه.

2) ترکیب مجمع : تمامی تاسیس کنندگان و پذیره نویسان میتوانند در مجمع عمومی موَسس حضور داشته باشند. جلسه ی شرکت بخاطر شکل گیری شرکت می باشد. با توجه به اینکه این موضوع  واضحی است ولی باز هم در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 به طور واضح بیان شده است. همینطور بیان شده است هر سهام میتواند یک رای داشته باشد . این مساله در مورد آورده ایی که نقدی نیستند و فوایدی که سهام دارد در نظر گرفته نمیشود مانند افرادی که سهم میبرند و نمیتوانند در رای گیری شرکت کنند.

3)روش اخذ تصمیم : بوسیله ی رای دادن اخذ تصمیم در مجمع عمومی موَسس انجام می شود. ماده ی 72 لایحه ی قانونی 1347 در نظر گرفته است « برای برگزاری مجمع عمومی باید افرادی حاضر باشند (در همه ی مجامع)وبرای تصمیم گیری در اساسنامه رای گیری خواهد شد به غیر از استثناعاتی که برای آن قانون برنامه ی ویژه ای در نظر گرفته شده باشد.». مطابق با ماده ی 75 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس باید تعدادی از پذیره نویسان که دست کم نیمی از سرمایه ی شرکت را ضمانت کرده باشند حضور داشته باشند ». 

1)به هر صورت،هر سهامداری اختیار دارد وکیل رسمی خود را به همراه  اسناد وکالت یا نمایندگی به جلسه معرفی نماید.(ماده ی 102 لایحه ی قانونی 1347)

یک رئیس و منشی و دو نفر ناظر موَسس را مدیریت و اداره می کنند. از میان صاحبان سهام که در جلسه حضور دارند رئیس مجمع بوسیله ی رای بیشتر انتخاب می شود.ناظران همچنین از میان سهامداران انتخاب می شوند، ولی منشی جلسه امکان دارد که سهامدار نباشد(ماده ی 101 لایحه ی قانونی 1347).چنانچه   درباره ی مباحثی که در دستور مجمع آمده است اخذ تصمیم نشود،با تایید مجمع هیات رئیسه می تواند با رعایت مقررات درج شده در ماده ی 104 لایحه ی قانونی 1347،تنفس اعلام کند.

«منشی صورتجلسه ای ارائه میدهد از تصمیم گیریها و مسائلی که درباره ی آن بحث شد که هیات رئیسه ی مجمع آن را امضا کرده باشد و نسخه ی دیگری از آن در دفتر مرکزی شرکت بایگانی می شود.».(ماده ی 105 لایحه ی قانونی 1347)

ب)شایستگی های مجمع عمومی موَسس

شایستگی های مجمع عمومی موَسس از ادغام ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه تعیین خواهد شد.

1) تایید گزارش موَسسان:تاسیس کنندگان باید از کارهایی که انجام داده اند یک شرح عملکرد به مجمع عمومی موسس ارائه دهد.یکی از کارهای مجمع عمومی، پیگیری شرح عملکرد موَسسان و تایید آن می باشد.تایید این شرح عملکرد به معنای این است که تشکیل شرکت قانونی و موجه می باشد.مواردی که  در این شرح عملکرد باید ذکر شود در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347 ذکر شده است،که به شرح آنها می پردازیم:موَسسان تایید کند که  کل سرمایه ی شرکت بدرستی ضمانت شده است و حداقل 35 درصد  نقداً پرداخت گردیده و همچنین  مقدار سهمی که برای ضمانت کنندگان می باشد در نظر گرفته شود.ماده ی 76 لایحه ی قانونی 1347 در نظر گرفته است: «پیش از اینکه از مجمع عمومی موَسس دعوت بعمل آید موسیسن باید  عقیده ی کارشناس رسمی وزارت دادگستری درباره ی آورده هایی که نقد نیستند به صورت کتبی گرفته شود و ضمیمه شرح عملکرد کنند و به مجمع عمومی موسس ارائه دهند‌.

مجمع موَسسان در کنار شرح عملکرد موَسسان،باید ثابت شدن پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را مورد تایید قرار دهد(بند اول ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).تایید تخمین آورده هایی که نقدی نیستند همچنین به عهده مجمع عمومی موَسس می باشد و از آنجا که قانونگذار شیوه ی ویژه ای جهت این کار در نظر گرفته است به شرح آن خواهیم پرداخت.

تایید تخمین آورده هایی که نقدی نیستند:قوانین خاص تایید تخمین آورده هایی که نقدی نیستند موَسسان زمان رای گیری درباره ی این آورده ها درنظر گرفته می شود.از جمله اینکه مالکان آورده هایی که نقد نیستند هنگامیکه  تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه ی قانونی 1347)

« هنگامیکه آورده ای که نقد نیست...(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)مورد تایید نباشد،جلسه ی دوم مجمع قبل از یک ماه برگزار خواهد شد.و دربین این دو جلسه افرادی که آورده ی آنها که نقد نیست مورد قبول واقع نشده اگر بخواهند میتوانند آورده ی خود را به نقد تبدیل نمایند و وجه مورد لزوم را پرداخت کنند درحالی که مالکان آورده ای که نقد نیستند برای گرفتن رای مجمع ارائه نشوند ،ضمانتشان در برابر سهامشان فاقد اعتبار می باشد و دیگر پذیره نویسان می توانند سهام شرکت را تضمین کنند و وجوه مورد لزوم را پرداخت نمایند». (ماده ی 79 لایحه ی قانونی 1347).

چنانکه در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس با روشی که شرح داده شد در صورت حاضر بودن بیشتر پذیره نویسان هر اندازه سهام که ضمانت شده جهت پیگیری چگونگی آورده هایی که نقد نیستند برگزار خواهد شد. (بخش اول ماده ی 80 لایحه ی قانونی 1347)چنانچه مشخص شود که با خارج شدن مالکان آورده هایی که نقد نیستند و ضمانت نکردن و پرداخت نشدن سهام آنها که باید بوسیله ی پذیره نویسان انجام شود و بموجب آن بخشی از سرمایه ی شرکت ضمانت نشود شرکت نمیتواند تشکیل شود   ،تاسیس کنندگان طی مدت ده روز بعد از تشکیل مجمع، باید گزارش را به اداره ثبت شرکتها ارائه دهد تا اداره مورد نظر نسبت به صدور گواهی نامه ی ذکر شده در ماده ی 19 این قانون اقدام نماید»(ماده ی 81 لایحه ی قانونی 1347).

این گواهینامه نشان دهنده ی این است که شرکت ثبت نشده است و به تاسیس کنندگان و پذیره نویسان داده می شود تا از بانک تعهدنامه و مبالغی که پرداخت کرده اند را دریافت نمایند.(بخش آخر ماده ی 19 لایحه ی قانونی 1347)

3)تایید برتری های ویژه:چنانچه برتری ویژه ای جهت تاسیس کنندگان در نظر گرفته شده باشد،این برتری را مجمع عمومی موسس باید تایید کند.شیوه ی  پیگیری این برتری ها و رای گیری در مورد آن ها ماشبیه روش هایی می باشد که درباره ی تخمین آورده هایی که نقد نیستند شرح داده شد(مواد 77 به بعد لایحه ی قانونی 1347).برتری های ویژه با در نظر گرفتن اوضاع فردی برتری شامل حال او می شود تخمین زده می شود و مورد تایید قرار می گیرد. مشخص شدن شیوه و وسایل مورد نیاز این برتری ها به طور کامل در اساسنامه و اطلاعیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود شرح داده خواهد شد(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347) برتری های مد نظر باید توضیح داده شود و پیوست به گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس ارائه شود.

4)تایید اساسنامه : با وجود اساسنامه است که شرکت سهامی دایر می شود.مسئولیت و برنامه ی تایید آن بر عهده مجمع عمومی موسس می باشد.شکل و محتوای اساسنامه شامل مواردی است که در ماده ی 8 لایحه ی قانونی آمده است، به این معنی که اسم شرکت،فعالیت شرکت به صراحت، زمان شرکت،دفتر مرکزی شرکت و مکان شعبه های شرکت ،تعیین سرمایه ی شرکت و اندازه ی نقد و غیر نقد آن به طور جداگانه، مقدار سهام با نام و بی نام و عدد اسمی آن ها و چنانچه بخواهیم سهام ممتاز تشکیل دهیم ،مشخص شدن تعداد و ویژگی ها و برتری های این نوع از سهام،مشخص کردن وجهی که برای هر سهم پرداخت شده و شیوه ی دریافت کردن مابقی وجه اسمی هر سهم و زمانی که در طی مدت آن باید دریافت شود که در هر صورت بیشتر از ۵ سال طول نخواهد کشید،شیوه ی واگذاری سهام با نام، شیوه ی تبدیل کردن سهام بی نام به سهام با نام و بر عکس آن، چنانچه بتوان ممکن بودن صادر کردن برگه های قرضه را   پیش بینی کرد ،قرار  و توالی آن قید شود، قرار و توالی کم و زیاد شدن  سرمایه ی شرکت، اوقات و توالی دعوت  مجامع عمومی،قوانین بیشترین ملزومات برای دایر شدن مجامع عمومی وتوالی مدیریت آن ها،شیوه ی مشاوره و  رای گیری و حد نصاب مورد نیاز جهت اعتبار تصمیم گیری های مجامع عمومی،تعداد مدیران وشیوه ی گزینش و زمان انجام شروع بکار تا اتمام کار آنها و شیوه ی درنظر گرفتن نایب آنها،در نظر گرفتن کار مشخص ومرز تصرف مدیران،مقدار سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت واگذار کنند ،مشخص شدن تعداد بازرسان،مشخص شدن شروع و اتمام سال مالی شرکت،شیوه ی منحل شدن که در تصرف شرکت باشد و توالی انجام کارهای مربوط به آن،و در نهایت شیوه ی تغییر اساسنامه

 طرح های اساسنامه درواقع به شکلی تتظیم می شود که تمام مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه بیان کردن بقیه ی موارد گفته شده در کل لایحه واجب نمی باشد،زیرا بیان کردن نکات ریز باعث می شودموارد مهم اساسنامه دیده نشود.

5) مشخص کردن مدیران و بازرسان:مجمع عمومی موسس نخستین مدیران و بازرس یا بازرسهای شرکت را  گزینش میکند.(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347) ولو اینکه اسم آنان از گذشته در طرح اساسنامه قید شده باشد.ماده ی 109 لایحه ی قانونی 1347 در نظر گرفته است: «زمان اداره ی شرکت توسط مدیران در اساسنامه مشخص خواهد شد،ولی مدت زمان آن از دو سال بیشتر نخواهد بود»بنابراین «مجمع عمومی عادی اختیار دارد هر زمانی به برکناری بازرس یا بازرسان اقدام کند،در صورتیکه  نایب آن ها را هم در نظر بگیرد» (بخش آخرماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347) مجمع عمومی سالانه اصولا پس از گذشت یک سال از تشکیل مجمع عمومی موسس برگزار خواهد شد و انتخاب یک یا چند بازرس در سال بر عهده ی آن می باشد. (قسمت اول ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)

مدیران و بازرسانی که گزینش شده اند می بایست کتباً قبول عنوان خود را تایید کنند. (بخش آخر ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).زمانیکه بازرسان و مدیران در مجمع حضور داشته باشند،صورت جلسه را باید امضا نمایند و چنانچه حضور نداشته باشند ،به شیوه ی دیگری باید تایید کنند عنوان خود را قبول دارند.

6)مشخص کردن روزنامه ی کثیرالانتشار:مطابق با تبصره ی ماده ی 17 (الحاقی 22/11/1353)لایحه ی قانونی 1347: « هر وقت بخواهید  از سهامداران دعوت بعمل آید باید در دو روزنامه کثیرالانتشار تا برگزاری مجمع عمومی سالانه اعلام شود.یکی از روزنامه ها  توسط مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر توسط  وزارت ارشاد اسلامی مشخص خواهد شد . از شرایط مورد نیاز جهت تشکیل شرکت مشخص کردن روزنامه بوسیله ی مجمع عمومی عادی نمی باشد و شرکت هنگامی شکل می گیرد که  موارد درج شده  در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 انجام شده باشد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع شرکت های تجاری

شرکتهای تجاری به 8 دسته تقسیم بندی می شود که در این مقاله می توانید راهنمایی لازم را کسب نمایید

قوانین مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

شرکت‎ها‎یی که سرمایه آنها ۱۰۰% در اختیار دولت یا شهرداری‎ می باشد. باید در طول ۴ ماه که از سال مالی گذشت به دایره ی مالیاتی مربوط به شرکت رفته، و ترازنامه و حساب بهره و ضرر را تسلیم نمایند و مالیات وضع شده را پرداخت کنند.

افزایش سرمایه شرکت در کرج

هنگامی که تصمیم به افزایش سرمایه شرکت گرفته می شود به این معنی است که سرمایه اسمی ثبت شده افزایش پیدا میکند. چنانچه شرکت بخواهد فعالیت خود را گسترش دهد باید نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.

زمان ثبت شرکت در کرج

آن مسئله که در ثبت شرکتها برای موسسین بیشتر مهم می باشد که مدت زمان ثبت شرکت در کرج به چه صورت است و چه زمانی طول می کشد تا بتوانند ثبت شرکت خود را انجام دهند

ثبت شرکت تضامنی در کرج

در جهت امور فعالیت های تجاری که در بین افراد دو و یا چند نفر که مسئولیت تضامنی را بر عهده دارند تشکیل می شود

هزینه ثبت تغییرات شرکتها

ثبت تغییرات شرکت به این معنی است که شرکت میتواند بعد از ثبت ، تغییراتی را در قرارداد نامه خود ایجاد کند. این نوع تغییرات معمولا در انجمن های معمولی یا مجمع هیأت مدیره اتفاق می افتد.

تأسیس شرکت قبل از ثبت آن

وقتی که یک شرکت حقوقی ثبت شود میتواند فعالیت شرکت سهامی داشته باشد. زمانی میتوان به این امر دست پیدا کرد که قوانین جاری در مجمع عمومی موسس برقرار شود و اختیاراتی که به او داده شده را انجام دهد.

مدارک ثبت شرکت در کرج

جهت رسمی نمودن شرکت در کرج ثبت آن را در اداره ثبت شرکتها با ارائه دادن مدارک و مستنداتی مبنی بر فعالیت شرکت و مشخصات اعضا ارائه دهند

استعلام شرکت

شرکت با دریافت مجوز و شماره ثبت ،قابل جستجو برای افرادی است که در ثبت شرکت خود به دنبال نام خاص و غیر تکراری هستند. در نتیجه قبل از انتخاب اسم برای شرکت استعلام از شرکت های ثبت شده بهترین کار می باشد در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری کسب نمایید

تغییر آدرس شرکت در کرج

تغییر آدرس شرکت در کرج با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟