لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود


به محل آدرس هر شرکت می گویند که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و دارای اعتبار به منظور هرگونه ارسال در نظر گرفته و اعلام می شود. پس از ثبت آن که شرکت ثبت شد می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود. اما این تغییرات نیازمند رعایت تشریفات قانونی است .

صاحبان شرکت با مسئولیت محدود قادر می باشند در چارچوب اختیارات اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذیل مبادرت ورزند که عبارتند از:

 1. تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود.
 2. افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید.
 3. تغییر موضوع شرکت و یا افزودن مواردی به موضوع.
 4. نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء.
 5. تغییر عنوان شرکت.
 6. کاهش سرمایه شرکت یا خروج شریک.
 7. تغییرات و اصلاح مفاد اساسنامه.
 8. افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید.
 9. کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک.

ما در این مقاله به مطالبی در مورد تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود پرداخته ایم مقاله را بخوانید و چنانچه با هر سوال یا مسئله ای مواجه شدید می توانید با ما در ارتباط باشید.

اعمال تغییر آدرس در کلیه ی شرکت ها در سزاواری مجمع عمومی فوق العاده است. البته این نکته هم قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی بند 3 اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیأت مدیره نیز واگذار شده است. براساس این تبصره، هیئت مدیره می تواند به هر کجا که به صلاح و خیر اندیشی می باشد آدرس شرکت را تغییر دهد و شعبه هایی برای شرکت تأسیس نماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس

- صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیأت مدیره (با توجه به تصمیم گرفته شده) رسیده باشد ارائه شود.

_ رونوشت شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضای شرکت (در صورتی که شرکت هیات نظارت داشته باشد، نسخه مدارک تمامی اعضای هیات نظار ت ارائه گردد.)

_تمامی  مدارک ثبتی شرکت ارائه شود.

_تمامی  مدارک تغییرات شرکت (چنانچه تغییراتی وجود داشته باشد) الزامی می باشد.

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
 3.  در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد،  با توجه به  ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی قید می شود  و آن ها باید صورتجلسه را امضا کنند. این  صورتجلسه باید حداکثر یک ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده است  به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و ثبت گردد.
 4.  شایان ذکر است که هر گا ه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت واگذار شده باشد،هیات مدیره با تنظیم نمودن  صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می نماید .در صورتی که تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیأت مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج می توانید هم اکنون وارد مقاله آن شوید 

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی – نسبی )

نام شرکت …………………… شماره ثبت ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ ……………….. ساعت …………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور تمامی شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

          نام شرکاء                         میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای ………………. دارای …………… ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ………………دارای ……………… ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ……………… دارای …………….. ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ……………… دارای …………….. ریال سهم الشرکه

محل شرکت از ( آدرس قبلی ) تهران ………………… خیابان …………………………………………………………………………………… کوچه …………………… پلاک ……………….. کدپستی …………………… تلفن ……………. به آدرس جدید : …………….. خیابان …………………………………………………………………………………………….کوچه ………………….. پلاک ………………….. کدپستی ………………… تلفن ……………………. انتقال یافت در نتیجه ماده ……… اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………… احدی از شرکت ( یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد ) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 1. خانم / آقای ……………….. امضاء
 2. خانم / آقای ……………….. امضاء
 3. خانم / آقای ………………. امضاء

در رابطه با تنظیم صورتجلسه ، نکات ذیل حائز اهمیت است :

– سه رونوشت از صورتجلسه تنظیم و تمامی شرکا ذیل آن امضا نمایند. ( امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی می باشد .)

–در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم گردد.

– در صورتی که اختیار تغییر محل بر اساس  اساسنامه از وظایف هیات مدیره باشند صورتجلسه هیات  مدیره با استفاده از فرم نمونه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها  تسلیم شود.

– شرکاء  می توانند به صورت حضوری  یا وکالتی  یا ولایتی باید  نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه بنویسند و آن را امضاء نمایند و در صورتی که به طریق وکالتی امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل نسخه برابر اصل شده ) الزامی می باشد .

– صورتجلسه باید به  مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه از طریق پست به  اداره ثبت شرکت ها  تحویل داده شود.

– بارکد پستی باید  در سیستم  قید گردد.

شایان ذکر است که تمامی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی  Irsherkat.ssaa.ir http:// انجام می پذیرد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

تغییراتی که در شرکت می توان ایجاد کرد الزامی است که ثبت آن به پایان رسیده باشد . در نتیجه بر اساس مفاد اساسنامه تنظیم شده می توان در اموری تغییراتی را اعمال نمایید .

مراحل ثبت شرکت در کرج

باتوجه به پیشرفت و توسعه دنیای اینترنت ، می توان بدون مراجعه به اداره ثبت شرکتها از طریق اینترنت اقدام به ثبت شرکت در کرج به صورت سامانه اینترنتی نمایید .

صفحات اصلی

homehomehomehomehomehomehomehomehomehome

تغییر آدرس شرکت در کرج

تغییر آدرس شرکت در کرج با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

انواع شرکت های تجاری

شرکتهای تجاری به 8 دسته تقسیم بندی می شود که در این مقاله می توانید راهنمایی لازم را کسب نمایید

ثبت شرکت تضامنی در کرج

در جهت امور فعالیت های تجاری که در بین افراد دو و یا چند نفر که مسئولیت تضامنی را بر عهده دارند تشکیل می شود

تأسیس شرکت قبل از ثبت آن

وقتی که یک شرکت حقوقی ثبت شود میتواند فعالیت شرکت سهامی داشته باشد. زمانی میتوان به این امر دست پیدا کرد که قوانین جاری در مجمع عمومی موسس برقرار شود و اختیاراتی که به او داده شده را انجام دهد.

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص در کرج در ابتدا باید تأسیس شود سپس اقدامات ثبت انجام شود بدین صورت که بعد از گذراندن مراحلی از قبیل تنظیم اساسنامه وامضا نمودن آن ، تعهد نمودن سرمایه شرکت ، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت نیز توسط مؤسسان شرکت تشکیل می شود.

هزینه ثبت تغییرات شرکتها

ثبت تغییرات شرکت به این معنی است که شرکت میتواند بعد از ثبت ، تغییراتی را در قرارداد نامه خود ایجاد کند. این نوع تغییرات معمولا در انجمن های معمولی یا مجمع هیأت مدیره اتفاق می افتد.

انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص

وظیفه رسیدگی به حساب های شرکت بر عهده بازرسان شرکت می باشد. علاوه براین نیز بازرسان عهد ه دار بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام می باشند.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟