لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

اظهارنامه کاهش سرمایه سهامی خاص


صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره در صورتی که  این اختیار به آن تسلیم شود ارائه گردد.

فهرست سهامداران و تعداد سهامداران بعد از کاهش سرمایه ارئه گردد.

اصل روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار شامل آگهی کاهش سرمایه ارائه گردد.

در صورتی که تشکیل مجمع با اکثریت باشد ارائه  اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.

از مرجع قضایی که دایر می باشد گواهی  عدم دریافت دادخواست اعتراض به کاهش سرمایه دریافت و ارائه گردد.

کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ارائه گردد.

در صورتی که تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت براساس اساسنامه باشد ارائه مستندات مثل آگهی دعوت الزامی می باشد.

افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید

همان مدارک افزایش سرمایه + رونوشت شناسنامه و پایان خدمت در صورتی که  مشمولی شریک یا شرکای جدید باشد..

کاهش سرمایه همراه با خروج شریک

همان مدارک کاهش سرمایه می باشد تنها تفاوتی که وجود دارد این است اشخاصی که از شریک خارج می شوند باید ذیل صورتجلسه را امضا نممایند  و به صورت شخصی  یا به وسیله ی وکیل محضری با حضور در اداره ثبت شرکت ها با همراه مدرک هویت ذیل دفاتر را امضا نمایند.

صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک

صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت :………..

شماره ثبت:……………

سرمایه ثبت شده:………….

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره …….. در ساعت …….. مورخ……….. در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکا – کلیه شرکا) در محل شرکت تشکیل و نسبت به خروج شریک و کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

1-(خانم –آقای) ............ با دریافت مبلغ ............. ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.

2-(خانم –آقای) ............ با دریافت مبلغ ............. ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.

3-(خانم –آقای) ............ با دریافت مبلغ ............. ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................. ریال به مبلغ .................. ریال کاهش یافت و ماده ............. اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

به(خانم –آقای)……… (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت)وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

ردیف نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه امضا

1-…… ……………. ……………. ………

2-…… ……………. ……………. ………

3-…… ……………. ……………. ………

تذکرات

1-چنانچه  مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد ارائه مدارک اثبات کننده  دعوت مطابق   اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری می باشد .

2-چنانچه  تعداد شرکای شرکت 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و ذکر   نام اعضای هیات نظارت در بالای  صورتجلسه ضروری می باشد.

3-صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع  باید به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.

4-تمامی  شرکایی که از شرکت خارج می شوند و یا شرکایی که در شرکت می مانند ذیل صورتجلسه را با  ذکر  نام و نام خانوادگی و میزان سهم الشرکه خود امضا نمایند.

5-شرکایی که از شرکت خارج می شوند لازم و ضروری است که  به صورت شخصی یا وکیل رسمی آنان با ارائه وکالت نامه رسمی در اداره ثبت شرکت ها حاضر شوند  و ذیل دفاتر ثبت را به امضا برسانند.

6-به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به  هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی می باشد.

7-در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج شده اند  از اعضای هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه به منظور  تکمیل اعضای هیات مدیره از شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام نمایند.

8-چنانچه  شرکایی که از شرکت خارج شده اند  جزء اعضای هیات مدیره بوده باشند  و نمی خواهند به جای آنان اعضای جدیدی انتخاب کنند در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح ماده مربوط به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.

9-شرکایی که در شرکت مانده اند  و می بایست  الزاما سمت جدید هیات مدیره داشته باشند به منظور  تنظیم صورتجلسه هیات مدیره و انتخاب اعضا برای سمت جدید اقدام نمایند.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

آخرین تغییرات شرکت در کرج

پس از آن که شرکتی د ر کرج به ثبت رسید این امکان وجود دارد که نیاز داشته باشند تا بعضی از مواردی که ثبت شده اند تغییر کنند. شرح تغییرات شرکت در کرج در این مقاله توضیح داده شده است

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت د ر کرج

برای اعمال تغییرات شرکت و ثبت آن تغییرات باید در ابتدا صورتجلسه ای تنظیم شود که در این مقاله به نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج پرداخته می شود

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در کرج

تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص در کرج بر اساس صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام می باشد

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

باتوجه به قالبهای شرکت های تجاری در ابتدا به گونهای از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در کرج می پردازیم

اظهارنامه کاهش سرمایه سهامی خاص

اظهارنامه کاهش سرمایه سهامی خاص باید بر اساس مقرارت قانون تجارت باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر آن پرداخته می شود

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج

در صورتی که شرکت در کرج در طول حیات خود نیازمند این باشد که تغییراتی را انجام دهد در هر زمانی می توان به منظور آن تغییر مبادرت کرد. بدین منظور می توان صورتجلسه ای تغییرات شرکت در کرج را به صورت اینترنتی ثبت نمود که در این مقاله مطالعه می نمایید .

ثبت صورتجلسات مجامع

به منظور انجام هر نوع تغییراتی در شرکت اعم از ورود و خروج شرکا، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت و.... بایستی صورتجلسه تغییرات تنظیم گردد.

تغییر نام شرکت در کرج

شرکتهای تجاری این قابلیت را دارند که بعد ثبت آنها در کرج به اتمام رسید می توانند تغییراتی در موارد اساسنامه ایجاد نمایند . تغییر نام شرکت از موارد بارز در شرکتها می باشد که موسسین در کرج می توانند انجام دهند و اعمال تغییرات آن را در اداره ثبت شرکتها نمایند .

مجمع عمومی عادی چیست ؟

مجمع عمومی عادی تنها وسیله ای می باشد که دارندگان سهام می توانند نظرهای خود را اعمال کنند در این مقاله به مطالعه مجمع عمومی عادی و ظایف آن بپردازید .

وظایف مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی می باشد که به منظور مدت نامحدودی و جهت بهتر شدن اوضاع اقتصادی شرکا و مهیا نمودن نیاز های آن ها تشکیل می گردد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟