لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

ثبت صورتجلسات مجامع


به منظور انجام هر نوع تغییراتی در شرکت اعم از ورود و خروج شرکا، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت و.... بایستی صورتجلسه تغییرات تنظیم گردد.

به نوشته هایی که دربردارنده مواردی مانند مذاکرات و مصوبات جلسه های رسمی می باشد صورتجلسه گفته می شود. به طور معمول صورت جلسه ها دربرگیرنده مواردی از قبیل : تاریخ و محل برگزاری جلسه ، حاضرین و غایبین و مصوبات و مذاکرات جلسه می باشند.

به طور معمول صورت جلسه ها در طرحی که از قبل تعیین شده است درج می شوند ، ذکر مصوبات با ذکر مبادرت کنندگان و فرصت مبادرت مرکزیت اصلی صورتجلسه ها می باشد  ، یکی از خدمات وکیل ثبت تغییرات شرکت تنظیم نمودن صورت جلسه تغییرات شرکت ها می باشد و  کارشناسان و مشاوران وکیل ثبت تغییرات شرکت شما را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد.

تغییرات در شرکت ها به طور کلی بایستی طبق سزاواری و اهلیت مجمع عمومی باشند به طوری که برخی  از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و برخی دیگر  در مجمع عمومی عادی می باشند. مواردی که در مجمع فوق العاده می باشند به صورت ذیل است :

به صورت کلی تغییرات شرکت ها بایستی مطابق صلاحیت مجمع عمومی باشند به نحوی که بعضی از تغییرات در سزاواری مجمع عمومی فوق العاده و بعضی دیگر عادی هستند.مواردی که به صورت فوق العاده می باشند به شرح ذیل است:

 1. می توانند سرمایه شرکت را کاهش و یا افزایش دهند.
 2. می توانند شرکای شرکت را وارد و یا خارج کنند.
 3. می توانند نام شرکت را تغییر دهند.
 4. می توانند  آدرس شرکت را تغییر دهند.
 5. می توانند سهام شرکت را نقل و انتقال دهند.
 6.  به صورت کلی تغییراتی که در اساسنامه شرکت ذکر گردیده  باشد در اهلیت و سزاواری مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نکات مهم صورت جلسه

 • صورت جلسه هیات مدیره.
 • صورت.جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه .
 • صورت.جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده .
 • صورت.جلسه مجمع عمومی فوق العاده.

نحوه تنظیم صورت جلسه های مجمع عمومی فوق العاده

 1. عنوان صورتجلسه،صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده.
 2.  اسم کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت.
 3.  سرمایه ثبت شده ی شرکت.
 4.  محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت چاپ و انتشار آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و محتوای آگهی.
 5.  چنانچه تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها بایستی قید گردد.
 6.  در خصوص شرکت سهامی اعضای هیئت مدیره بایستی مشخص شوند.
 7. تصمیماتی که  در رابطه با  تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا موادی که در صلاحیت مجمع بالا می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن گرفته شده است بایستی قید گردد.

بایستی مواردی که در اهلیت و سزاواری مجمع عادی می باشد و قادر می باشند در ثبت تغییرات شرکت جای گیرند و به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب تراز سود و زیان شرکت ، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییر حق امضا مربوط می شود ذکر گردد.

بعد از آن صورتجلسه بایستی به امضا برسد و مدارک لازم الحاق شود و بعد از آن به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

نحوه تنظیم صورت جلسه های مجمع عمومی

عادی سالیانه یا عادی به صورت فوق العاده

 1. عنوان صورتجلسه «صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت فوق العاده.
 2. اسم کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت.
 3. سرمایه ی ثبت شده ی شرکت.
 4. محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت چاپ و انتشار آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و محتوای آگهی.
 5. مشخص نمودن اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)
 6. تصمیم هایی که در موارد ذیل گرفته شده است بایستی ذکر گردد:

الف) اعضاء هیئت مدیره با قید نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا جانشین بودن آن ها.

ب) بارزسان شرکت با قید مشخصات کامل هویتی آن ها و اصلی یا جانشین بودن هرکدام  یک از آن ها هم چنین نشانی کامل محل سکونت ایشان بایستی قید گردد.

ج) مشخص نمودن روزنامه کثیرالانتشار.

د) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط.

بعد از آن با مشخص نمودن  وکیل شرکت مشخصات او را به منظور امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها ابلاغ می کنند.

پس از آن صورت جلسه  به امضا می رسد و به الحاق مدرک های لازم و با تقاضای کتبی دارندگان امضاء مجاز مراحل انجام تغییرات  ثبت شرکت ها ابلاغ می شود.

نحوه تنظیم صورتجلسه ی هیئت مدیره

هنگامی که اعضای هیات مدیره در صورت جلسه مجمع عمومی عادی یا برحسب مورد فوق العاده مشخص می شوند صورت جلسه هیات مدیره در رابطه با مشخص نمودن مقام هر کدام یک ازاعضا و هم چنین اشخاصی که در شرکت مجاز به امضا می باشند و بر حسب مورد مشخص نمودن وظیفه های مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت ها به پیوست هر کدام یک از صورت جلسه ها مجمع های بالا ارائه می شود و بایستی دربردارنده نکاتی به شرح ذیل باشند و بایستی این نکات در آن رعایت و درج شده باشد:

 1. عنوان صورتجلسه «صورتجلسه ی هیئت مدیره»
 2. نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت.
 3. محل و تاریخ ساعت برگزاری جلسه با درج تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت چاپ و انتشار آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هرشیوه  قانونی و تعیین شده.
 4. درج نام و نام خانوادگی و مقام هرکدام  یک از آن ها  و هم چنین قید نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تاکید به این که او عضوی از هیئت مدیره هم می باشد و یا از خارج به منظور سرپرستی و کارگزاری  این مقام انتخاب شده است.
 5. معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند. البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبیبن در جلسه خاتمه می یابد.
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت صورتجلسات مجامع

به منظور انجام هر نوع تغییراتی در شرکت اعم از ورود و خروج شرکا، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت و.... بایستی صورتجلسه تغییرات تنظیم گردد.

نحوه تنظیم صورتجلسه

در واقع یکی از وظایف مدیران برای برگزاری جلسات مختلف تدوین و نوشتن صحیح صورتجلسه و دستورجلسه می باشد . نحوه نوشتن صورتجلسه اداری باید دارای قواعد و اصول خاصی باشد که در این مقاله قواعد و اصول آنرا مطالعه نمایید .

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت د ر کرج

برای اعمال تغییرات شرکت و ثبت آن تغییرات باید در ابتدا صورتجلسه ای تنظیم شود که در این مقاله به نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج پرداخته می شود

اظهارنامه کاهش سرمایه سهامی خاص

اظهارنامه کاهش سرمایه سهامی خاص باید بر اساس مقرارت قانون تجارت باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر آن پرداخته می شود

انحلال شرکت تضامنی در کرج

انحلال شرکت تضامنی در کرج به دلایلی می باشد یعنی ممکن است که شرکت تضامنی در کرج ثبت شده است مطابق دلایلی که رخ می دهد منحل شود

تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرج

مقوله تعیین موضوع شرکت یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مبحث ها در تاسیس و راه اندازی شرکت است در این مقاله به توضیحات بیشتری در مورد تغییر موضوع شرکت مطالعه نمایید .

ثبت تغییرات شرکت در کرج

پایدار ماندن شرکت در کرج و ثبات آن منوط به ایجاد تغییراتی است که به ساماندهی آن کمک کند. بدین صورت که ثبت نمودن شرکت در اداره ثبت شرکتها بعد از اینکه به پایان رسید می توانند موسسین آن اقدام به تغییراتی در متن اساسنامه بدهند.

نحوه تغییر نام شرکت در کرج

جهت تغییر دادن نام شرکت در کرج الزامی است که مراحلی را به صورت قانونی در اداره ثبت شرکت ها به انجام برسانید که منوط به رعایت قوانین و ضوابط قانون تجارت می باشد

مجمع عمومی عادی چیست ؟

مجمع عمومی عادی تنها وسیله ای می باشد که دارندگان سهام می توانند نظرهای خود را اعمال کنند در این مقاله به مطالعه مجمع عمومی عادی و ظایف آن بپردازید .

گزارش توجیهی کاهش سرمایه

کاهش و افزایش سرمایه شرکت دارای اهداف متفاوت و اثرات مختلف و تفاوت اشخاص متاثر از آن می باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟