لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج


شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

به شرکتی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود تا به امور بازرگانی بپردازند و اعضا در ان به اندازه سرمایه خود در شرکت دارای مسئولیت می باشند و در برابر بدهی های شرکت به میزان سرمایه خود مسئولیت دارند شرکت با مسئولیت محدود گفته می شود.

هنگام انتخاب نام شرکت باید در نظر داشته که عبارت با مسئولیت محدود در نام شرکت گنجانده شود و از بکار گیری نام هر یک از اعضا خود داری شود چراکه اگر نام یکی از اعضا آورده شود آن فرد در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت و شریک ضامن محسوب خواهد شد.

تمامی شرکتها در دوره ی فعالیت خود الزاما یا به اختیار تغییراتی را در شرکت اعمال می کنند. این تغییرات برای این است که مطابق با شرایط روز و بازار موجود روند رو به پیشرفت و تعادل در بازار را حفظ نمایند.برای این تغییرات ضوابطی در نظر گرفته شده است که تمامی شرکتها باید مطابق با آن و رعایت قوانین وضع شده مبادرت به اعمال این تغییرات نمایند.

در شرکت با مسئولیت محدود در کرج تغییرات با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورت خواهد گرفت که با توجه به تفویض اختیار از اساسنامه شرکت مبادرت به این امر می نمایند.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج شامل موارد ذیل می باشد:

 1. تغيير آدرس شرکت.
 2. تغيير نام شرکت.
 3. تغيير موضوع شرکت و اضافه کردن مواردي به موضوع شرکت.
 4. نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء.
 5. افزايش سرمايه شرکت با ورود شريک يا شرکاء جديد.
 6. افزايش سرمايه شرکت بدون ورود شريک يا شرکاء جديد.
 7. کاهش سرمايه شرکت بدون خروج شريک.
 8. کاهش سرمايه شرکت با خروج شريک.
 9. تغييرات و اصلاح مواد اساسنامه.

برای ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود سه نوع مجمع تشکیل می شود :

مجمع عمومی موسس : هنگا می که شرکت به ثبت می رسد این مجمع یک بار برگزار می شود و اساسنامه شرکت نیز در همین مجمع تصویب می شود. از دیگر اموری که در این مجمع صورت می گیرد انتخاب مدیران و بازرسین و روزنامه کثیر الانتشار برای آگهی مجامع، می باشد. بعد از اینکه شرکت به ثبت رسید این مجمع دیگر تشکیل نخواهد شد.

مجمع عمومی عادی : تصمیماتی مانند تصویب ترازنامه ها و اعلام سود و زیان شرکت و گزینش اعضاءهیئت مدیره ،گزینش بازرس های شرکت در این مجمع اخذ می شود.

مجمع عمومی فوق العاده : چنانچه تغییرات در اساسنامه شرکت انجام شود باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و در این مورد تصمیم گیری نمایند.

برای مثال تغییر آدرس ،تغییر نام شرکت ،تغییر موضوع شرکت و..

مدارک ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج

برخی از مدارک تغییرات شرکتت با مسئولیت محدود در ذیل شرح داده شده است:

تغییر آدرس شرکت

با در نظر گرفتن شرایط گاهی ممکن است نیاز به تغییر آدرس شرکت باشد که الزاما یا به اختیار ممکن است صورت گیرد و مدارک ذیل مورد نیاز است:

 1. سه رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه بر عهده هیات مدیره گذاشته شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره.
 2. مطابق با اساسنامه مدارک مبنی بر دعوت چنانچه جلسه با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد.

انحلال شرکت

در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود به الایلی مانند عدم توانایی در اعمال کردن موضوع شرکت و یا ضرر وزیان که موجب کاهش شدید سرمایه شود و یا یکی از دلایل ذیل  توسط مجمع عمومی فوق العاده منحل شود :

 1. بنا به ماده 93 قانون تجارت اتمام موضوع فعالیت شرکت یا عدم توانایی انجام آن.
 2. چنانچه زمان اعتبار شرکت های با مسئولیت محدود به پایان برسد و تمدید نشود.
 3. در صورتی که تمامی شرکا تمایلی به ادامه فعالیت شرکت نداشته باشند..
 4. در صورتیکه تعداد شرکا به کمتر از دو نفر تقلیل یابد.
 5. چنانچه شرکت ورشکسته شود.
 6. چنانچه با خروج شرکا نیمی از سرمایه شرکت از بین برود.
 7. اگر به هر دلیلی نیمی از سرمایه شرکت کسر شود و هرکدام از شرکا تقاضای منحل شدن شرکت را به دادگاه ارائه نمایند.
 8. در صورتی که در اساسنامه مقرر شود با فوت یک شریک ادامه کار شرکت امکان پذیر نیست.

جهت انحلال شرکت باید با موافقتع تمامی شرکا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد :

در عرض یک ماه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم  و ارائه شود.

چناچه جلسه با اکثریت اعضا تشکیل شده باشد مدارک مبنی بر دعوت مطابق با اساسنامه ارائه شود.

اگرکه مدیر تصفیه جزء شرکاء نباشد یک برگ از کپی مدارک هویتی و پایان خدمت.  

انتخاب اعضاء هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت های با مسئولیت محدود باید از بین شرکا انتخاب شوند. الا مواردی که در اساسنامه شرکا روش های دیگری جهت تعیین مدیران مقرر کرده باشند.الزامی به مشخص شدن  بازرس در این شرکت ها نمی باشد وثبت شرکت بدون تعیین بازرس و معرفی آنها نیز صورت می گیرد. 

 1. صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده.
 2. صورتجلسه هیئت مدیره.
 3. مدارک مبنی بر دعوت مطابق با اساسنامه چنانچه جلسه با اکثریت اعضاء تشکیل شود.

انتخاب و یا تغییر صاحبین حق امضاء مجاز

اسناد مالی و حقوقی و اعتباری شرکت را  افرادی که دارای حق امضاء مجاز می باشند می توانند امضاء کنند و تایید کنند و تمامی افراد شرکت و یا وابسته به شرکت امضاء را قبول داشته باشند . جهت این امر مدارک ذیل مورد نیاز است.

 1. صورتجلسه هیئت مدیره.
 2. در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء مدارک مبنی بر دعوت مطابق با اساسنامه.

مراحل ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج

برای ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود باید مراحل ذیل سپری شود:

نخست باید صورتجلسه تنظیم شود و ذیل همه ی اوراق به وسیله ی شرکا به امضا برسد سپس باید به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه شود پس از آن باید مدارک مورد درخواست در سامانه ی فوق الذکر بارگزاری  شود بعد از آن باید مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود سپس باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود و هزینه های قانونی تعیین شده را به منظور دریافت آگهی تغییرات پرداخت نمود هم چنین باید هزینه روزنامه رسمی هم پرداخت شود پس از پرداخت هزیته های ثبتی آگهی صادر می شود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با وکیل ثبت تغییرات شرکت تماس حاصل کنید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استعلام شرکت

شرکت با دریافت مجوز و شماره ثبت ،قابل جستجو برای افرادی است که در ثبت شرکت خود به دنبال نام خاص و غیر تکراری هستند. در نتیجه قبل از انتخاب اسم برای شرکت استعلام از شرکت های ثبت شده بهترین کار می باشد در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری کسب نمایید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

اشخاصی که در تلاش هستند اجتماعی را از دو نفر بیشتر تشکیل دهند که به این امور بپردازند و سود حاصل از این تلاش و فعالیت را در بین خود تقسیم نمایند می توانند اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمایند

مدارک ثبت شرکت در کرج

جهت رسمی نمودن شرکت در کرج ثبت آن را در اداره ثبت شرکتها با ارائه دادن مدارک و مستنداتی مبنی بر فعالیت شرکت و مشخصات اعضا ارائه دهند

تأسیس شرکت قبل از ثبت آن

وقتی که یک شرکت حقوقی ثبت شود میتواند فعالیت شرکت سهامی داشته باشد. زمانی میتوان به این امر دست پیدا کرد که قوانین جاری در مجمع عمومی موسس برقرار شود و اختیاراتی که به او داده شده را انجام دهد.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج

در شرکت با مسئولیت محدود در کرج تغییرات با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورت خواهد گرفت که با توجه به تفویض اختیار از اساسنامه شرکت مبادرت به این امر می نمایند

تغییر آدرس شرکت در کرج

تغییر آدرس شرکت در کرج با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

تغییراتی که در شرکت می توان ایجاد کرد الزامی است که ثبت آن به پایان رسیده باشد . در نتیجه بر اساس مفاد اساسنامه تنظیم شده می توان در اموری تغییراتی را اعمال نمایید .

هزینه ثبت تغییرات شرکتها

ثبت تغییرات شرکت به این معنی است که شرکت میتواند بعد از ثبت ، تغییراتی را در قرارداد نامه خود ایجاد کند. این نوع تغییرات معمولا در انجمن های معمولی یا مجمع هیأت مدیره اتفاق می افتد.

ورود و خروج شریک شرکت در کرج

در ورود و خروج شرکا دو حالت صورت می گیرد. اول اینکه شخص جدیدی بجای شخص قبلی جایگزین می شود دوم اینکه بنا به دلایلی شخص جدیدی به شرکت اضافه می شود

متن صورتجلسه ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص تنظیم و ثبت صورتجلسه با ید مطابق قوانین تجارت انجام شود د راین مقاله می توانید راهنمایی لازم را کسب نمایید

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟